دقیقه

میان آنچه خدا آفریده است از هیچ دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشاده ست

سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 04:54 ب.ظ

پروانه، آتش ...


در امریکا با یک دختر دانشجوی سرخ‌پوست ازدواج کرده بود. اسم ایرانی هم برایش گذاشته بود؛ «پروانه». یک بار که مادر پروانه معنی اسم را پرسیده بود و چمران و دخترش برایش توضیح داده بودند، به چمران خیره‌خیره نگاه کرده و گفته بود که پروانه خودِ چمران است. ‌

گفته بود که چمران را می‌بیند که دارد در آتش می‌سوزد.

مادر پروانه، کاهن قبیله بود.*
* به نقل از هفته نامه همشهری جوان، ش 170


ج b ی getdivbutton class=