دقیقه

میان آنچه خدا آفریده است از هیچ دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشاده ست

شنبه 18 دی‌ماه سال 1389 ساعت 11:16 ب.ظ

طامات بافی

چطور ممکن است کسی عاشق امام زمان باشد؛

اما نیمه شعبان سال 57 جشن میلاد امام زمان برگزار کند؟

-----

بعضی به خدا اعتقاد دارند اما با خدا رفیق نیستند.

بعضی آنقدر با خدا رفیقند که نماز نمی خوانند!!!.

-----

بعضی نماز می خوانند اما روبروی امام حسین.

بعضی روبروی امام نیستند اما پشت سرش هم نیستند.

بعضی سال شصت و یک کربلایی نشدند. اما حاجی شدند.

بعضی هم دهه ی شصت کربلایی نشدند. اما حاجی شدند.

بعضی حاجی های دهه ی شصت، بعدها، خیلی راحت، کربلایی هم شدند.

-----

من یک حاجی می شناسم که هم نماز می خواند، هم با خدا رفیق است.

هر کاری که می کند می گوید به «حول خدا».

یکبار نشد یک کار نکند از «هول خدا».   

بعضی ها، «ح»ی «بحول الله...»، غلیظ از حلقشان بالا می آید، 

اما «نونِ» «ناس» راحت از گلوشان پایین می رود.

-----

بعضی مال مردم خور نیستند اما کاری به کار مال مردم خورها هم ندارند.

بعضی امر به معروف و نهی از منکر می کنند اما «چون به خلوت می روند...»

بعضی خلوت و جلوت شان یک رنگ است، اما همه اش سیاه.

بعضی ها سیاه نیستند. سبزند.

بعضی ها سبزند اما ابن زیادند.

-----

من یک حاجی می شناسم وقتی پیشش می گویند «شهرام»، دهانش کف می کند.

با هفتاد سال سن، یکریز می پرسد:

چقدر وقت دارم؟

و با این حال

به آقازاده هایش بر می خورد

اگر بگوییم شان

ابن الوقت

-----

یک شارح قدیمی ملاصدرا می شناسم که حالا کف دهان ملانصرالدین را پاک می کند.

دیروز

از حکمت متعالیه

به اسلام رحمانی رسید.

امروز

من می ترسم

که

فردا

کسی بیاید و

از حکمت مشاء

به اسلام رحیمی برسد.

-----

یادم هست

به عنوان اولین مرحله

اخم کرد به من

وقتی برای دومین بار

من را دید

که باز هم

ریشم را

سه تیغه کرده ام.

حق داشت.

ریشی نداشتم که گرو بگذارم.

گره ی کارش را

عاقبت

  رشوه

     باز کرد.

ج b ی getdivbutton class=