دقیقه

میان آنچه خدا آفریده است از هیچ دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشاده ست

پنج‌شنبه 9 دی‌ماه سال 1389 ساعت 10:00 ب.ظ

نه دی

پایمالِ عبور کاروانند؛  

  علفهای هرزی

که بر سر راهش

  سبز می شوند... 

  

 

ج b ی getdivbutton class=