دقیقه

میان آنچه خدا آفریده است از هیچ دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشاده ست

سه‌شنبه 16 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 06:13 ب.ظ

عاشورا، مظلومیتی مضاعف

تقویم می گوید امروز که اول محرم است، روز دانشجو نیز هست. «عدالتخواهی» هم که لُبّ انتظارات از دانشجویان است(1)، پیام جاودان عاشوراست. گفتیم بیراه نیست اگر معرفی کتابچه ی 80 صفحه ای و در قطع جیبیِ «عاشورا، مظلومیتی مضاعف» را دست بگیریم. که هم عاشورایی ست و هم عدالتخواهانه.   

«عاشورا، مظلومیتی مضاعف» مقاله ایست که در سال81 ، بر قلم استاد علامه محمد رضا حکیمی جاری شد و انتشارات دلیل ما منتشرش کرد. دربردارنده ی دغدغه های آن استاد است، در زمینه ی «عدالت». که «پیامِ» عاشوراست (در کنار «نماز»). و مظلوم و متروک و برزمین مانده است. وجه تسمیه ی این مقاله نیز به همین مظلومیت پیام عاشورا (که بر مظلومیت خاندان پیامبر در روز عاشورا علاوه شده است) مربوط می شود.

«و اما «مظلومیت مضاعف» که آن را به عنوان نام برای مقاله برگزیده ام، به معنای این است که در عاشورا دو ظلم واقع شده است: یکی بر حضرت امام حسین (ع) و خاندان پیامبر اکرم (ص) و دیگری بر خود عاشورا؛ عاشورایی که برای عدالت برپا شد، در راه تکاثر و اتراف و اسراف و اجحاف و اتلاف مال مردم مصرف می شود. کسی در عاشورا گامی برای عدالت بر نمی دارد»(2).

این مقاله اعتراضی ست به گسترش و شیوع نابرابری، رانت خواری، رشوه محوری، آقازاده سالاری، چپاولگری بیت المال، سقوط های انسانی و اخلاقی ناشی از ستم های اقتصادی و معیشتی، فقر و تکاثر و نابسامانی هایی از این دست. تناقض میان جامعه ی قرآنی مد نظر امام حسین و جامعه ی قارونی را به تصویر می کشد. شلاقیست که بر تن فربه «دست و پا داران» و «طاغوتان اقتصادی» و «حاکمیت ظالم پرور» نواخته می شود و نهیبی ست بر قاعدینی که تکریم حسین را فقط در هیات ها و حسینیه ها ممکن می دانند.  

«قلب انسان نباید با دنیای غمهای بزرگ بیگانه باشد، اما عاشورا همه اش روضه و غمگساری نیست. عاشورا حرکتی برای نفی ظلم و اجرای عدالت است...

 امام حسین (ع) در روز عاشورا از بشریت خواست که اگر دین ندارند، آزاده باشند. اینهمه تورم و رانت خواری، و چپاول و بی بندوباری، که موجب اینهمه فساد اخلاقی و سقوط انسانی در جامعه است، و این تورم آزاد و فروشندگان جلاد، و این دستگاه قضایی ویرانه -به تعبیر خود مقامات- آیا در خور بردن نام حسین (ع) و عاشورا هست؟»(۳) 

«هنگامی که به نام اسلام و با یاد حسین (ع) و نام حسین (ع)، اینهمه جوانهای این مملکت به جبهه رفتند، و سپس جنازه ی آنها را -آنهم نه همه را- به خانواده هایشان تحویل دادند، باید «نظام عامل بالعدل» (به نص قرآن) و «جامعه ی قائم بالقسط» (به نص قرآن) تشکیل می یافت، و آیا به جای آن چه کردند؟...کو عمل به احکام قضایی و اقتصادی اسلام؟ کو پیام عدالت عاشورا؟»۴)

نگاه عاشورایی استاد علامه به مسئله ی «امر به معروف و نهی از منکر» نیز افقی فراتر از «چسبیدن به یقه ی چهار تا محروم و بدبخت، یا چند جوان بی پناه» را می نگرد و به یاد می آورد که تیغ امر به معروف و نهی از منکر اباعبدالله، در مقابل چه گروهی و با چه جایگاه اجتماعی و سیاسی کشیده شد:   

«شگفتا! که امام حسین امر به معروف و نهی از منکر را درباره ی مظلومان و محرومان و فراموش شدگان و کرامت بر باد رفتگان و گرفتن حقوق آنان، و مبارزه با غاصبان اجتماعی و متجاوزان اقتصادی مطرح می کند، و ما، محبان آن امام انقلاب و خورشید عاشورا، به این بعدهای مهم توجه نمی کنیم».(5)

«چرا نباید به پیروی از قرآن و اهل بیت، تاکید بر «عدالت» نیز مانند تاکید بر «عبادت» مطرح باشد؟ چرا نباید امر به معروف و نهی از منکر دامنه اش اقتصاد و قضاوت را نیز بگیرد و در بازارها و فرصت های اقتصادی و معاملات خارجی و روابط و مسائل مالی جامعه ی دولتی و خصوصی هر دو حضور داشته باشد؟ در صورتی که اینجاها که یاد شد، مرکز اصلی امر به معروف و نهی از منکر است».6)

این مقاله خلاصه تر و بی پیرایه تر و صریح تر از آن است که نیاز به تلخیص و یا تشریح داشته باشد. این چند خط نیز جز به قصد معرفی و یادآوری قلمی نگردید. شاید مسیری بگستراند در پیش روی آنانی که بی توجه به ماهیت یک نظام دلخوش به اقامه ی نمازند و تعظیم شعائر. و بر آنان فریاد زند: 

«هم نماز، هم عدالت (العدل حیاة الاحکام) 

هم اذان، هم صلابت (در برابر طاغوتان اقتصادی) 

هم حفظ مسجد، هم نظم بازار (پدید آوردن بازار بواقع اسلامی) 

هم اخلاق اسلامی، هم اقتصاد اسلامی 

هم پایداری اعتقادی، هم قسط قرآنی 

هم اقامه ی شعائر، هم احقاق حقوق» (۷)   

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

پ ن ۱: کلام معروف رهبر انقلاب است که: «عدالتخواهی، لب انتظارات ما از دانشجویان است». 

پ ن ۲،۳،۴،۵،۶،۷: برگرفته از نص صریح کتاب. 

پ ن ۸: خدا بخواهد بنا داریم، در دهه ی محرم، هر روز کتابی عاشورایی معرفی کنیم. 

ج b ی getdivbutton class=