دقیقه

میان آنچه خدا آفریده است از هیچ دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشاده ست

سه‌شنبه 18 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 04:53 ب.ظ

تقدیمیه

همان چادر نماز سفیدت، سرت بود. 

و همان مقنعه ی چانه دار. 

می خواستم نگاهت کنم، روگرداندی. 

صدایت کردم، جوابم ندادی. 

وقتی در تاریکی محو می شدی، دیگر کارم به جیغ کشیدن، کشیده بود. 

از خواب که پریدم 

    مثل این روز های اخیر 

        نماز صبحم قضا شده بود. 

------------------------------------------------------------------------------- 

پانوشت: تقدیم به مادری، که اول بار، به فرزندش نماز خواندن آموخت. 

 

ج b ی getdivbutton class=