دقیقه

میان آنچه خدا آفریده است از هیچ دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشاده ست

یکشنبه 2 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 10:55 ق.ظ

حبیب خدا

قلب بعضی ها آینه است.

آینه ای در دستان خداوند.

خداوند در این آینه خود را به تماشا می نشیند.

ضمیر اینها تجلی گر اسماء و صفات الهی ست.

خداوند این بعضی ها را خیلی دوست دارد.

اینها حبیب خدایند و ... 

ـــ ـــ ـــ

و حالا تو از من می پرسی: «چرا این طور به تلویزیون خیره شده ای؟»؟!

- آخر من به تو چه بگویم؟! 

مگر می شود غبطه نخورد به سعادت آنکه 

حبیب خداوند، میهمان خانه اش شده است؟

ج b ی getdivbutton class=