دقیقه

میان آنچه خدا آفریده است از هیچ دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشاده ست

چهارشنبه 17 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 12:06 ق.ظ

براعت استهلال

همای اوج سعادت به دام ما افتد              اگر تو را گذری بر مقام ما افتد 

حباب وار براندازم از نشاط کلاه                 اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد

ج b ی getdivbutton class=